Trivsel er nummer ét

Trivsel er forudsætningen for alt det, vi gerne vil med at være skole: Læring, dannelse og udviklingen af det hele menneske. Det gælder lige fra det enkelte barn til de større og mindre fællesskaber, som eleverne indgår i.

Elevernes trivsel er hele forudsætningen for, at vi lykkes med læring og dannelse på alle felter: Fagligt, socialt og menneskeligt.

Derfor er det et trivsels-fokus i alt, hvad vi gør: Lige fra de små og nære børnefællesskaber over klassens fællesskab og til, hvordan vi møder hinanden på tværs af klasser og årgange.

Dette fokus møder forældrene også i det løbende skole-hjem-samarbejde.

Ambassadør-skole for Red Barnet

Vi er i 2016 kåret som landets bedste inspirationsskole i forhold til at bekæmpe mobning. Det arbejde fortsætter kontinuerligt – og hvis vi selv skal sige det, synes vi faktisk, at vi er blevet endnu bedre siden.

Du kan læse Aarhus Stiftstidendes omtale af udnævnelsen her.

Vi er fortsat ambassadørskole for Red Barnet.

Legepatruljer, AKT og KOMPAS-forløb

På tværs af årgangene har vi hvert år en række faste tiltag og tilbud, som skal sikre og øge elevernes trivsel.

Vi uddanner hvert år legepatruljer blandt de lidt større elever, som hjælper med at igangsætte gode lege blandt de små og inkludere alle.

Er der sociale udfordringer i en klasse, træder vores AKT-team (Adfærd, Kontakt, Trivsel) hurtigt til med både forløb og samtaler i klassen samt sparring til klasselærerne og andre.

Hvert år gennemfører vi også KOMPAS-forløb i vores 7.-klasser. Det er et særligt tilrettelagt forløb, der styrker relationerne og læringsmiljøet i klassen.