Samarbejdet mellem skole og hjem

På Skt. Knuds Skole er samarbejdet mellem skole og hjem den vigtigste forudsætning for at være en god skole for jeres barn. Alt går bedst, når vi er deltagende, lytter til og forstår hinanden.
Som en værdibåren, fri grundskole bliver vi valgt af forældre, der ønsker at tilvælge skolens værdier for deres børn. Her skal være plads og rum til alle i et fagligt udviklende miljø for den enkelte.
 
Derfor ligger skole-hjem-samarbejdet os særligt på sinde.
 
I dagligdagen kommunikerer vi for det meste via skoleintra. For os er det vigtigt med en konstruktiv og løbende dialog mellem skole og hjem.
 
Vil du gerne ringes op af dit barns lærer, er det en god idé at kontakte kontoret forinden. Så finder vi læreren og beder ham eller hende ringe snarest.
 
Er der særlige situationer eller problemstillinger holder vi møder – evt. med deltagelse af skoleledelsen.

Forældreråd og klassekasse

Hver klasse vælger et forældreråd, som koordinerer sociale aktiviteter og er bindeled mellem forældregruppen og klasselærerne.

Det er desuden tradition, at hver klasse opretter en klassekasse, der administreres af skolens kontor. Klassekassens midler går f.eks. til sociale aktiviteter for klassen uden for skoletiden. Vi lægger vægt på, at klassekassen har et økonomisk niveau, så alle kan være med.

I skal deltage i forældremøder m.v.

Vores forventninger til jer som forældre er klare.

Vi forventer, at I deltager i forældremøder, skolefester m.v. Samtidig forventer vi, at I giver os de informationer om jeres barn, som er nødvendige for, at vi i fællesskab kan løfte opgaven.

I kan til gengæld forvente af os, at vi lytter og gør vores yderste for at skabe en god skoledag omkring jeres barn.