Økonomi

Skt. Knuds Skole er en fri grundskole. Det betyder, at vi får nogle af vores udgifter til undervisning, bygningsdrift m.v. dækket af det offentlige. Resten dækkes via skolepenge, som forældrene betaler hver måned.
På Skt. Knuds Skole forsøger vi at holde forældrebetalingen på et minimum. Samtidig er det vigtigt for os, at skolen har en sund og sammenhængende økonomi. Det er det, der sikrer, at vi kan være her i mange år fremover og lave den skole for eleverne, som vi synes, de fortjener.

Skolepenge

Skolepenge dækker skolegang, bøger og et normalt forbrug af undervisningsmaterialer. Undtagen herfra er lommeregnere, computer og penalhus inkl. indhold, som eleverne selv skal medbringe.

Vi mener, at det er vigtigt for søskende at gå på den samme skole. Bestyrelsen har derfor vedtaget moderation for både skolepenge og betaling til skolefritidsordning for skoleåret – jf. skemaet nedenfor.

 

Skolepenge 2024-25 1. barn 2. barn 3. barn +
0. – 3. klasse 1.300 665 0
4. – 8. klasse 1.725 862,5 0
9. klasse (juli er betalingsfri) 1.890 945 0
10. klasse (juli er betalingsfri) 2.005 1002,5 0
SFO, 0. – 3. klasse (juli er betalingsfri) 1.195 597,5 0
KLUB, 4. – 6. klasse 1.195 597,5 0

Lejskoler

 

Lejrskoler pris overnatninger
3. eller 4. klasse 680 2
7. klasse 1.700 3
7. klasse (hvis turen går til Bornholm) 1.800 4
9. klasse 3.000 4 (udland)
10. klasse 3.200 4 (udland)

Sådan skriver du dit barn op

Hvis du allerede nu ved, at dit barns skal skrives op til en plads på Skt. Knuds Skole, kan du udfylde ansøgningsskemaet herunder.

Du er også velkommen til at ringe til at kontakte os og aftale et besøg hos enten skoleleder Tina Kruse, viceskoleleder Jacob Solsø Holm eller SFO- og indskolingsleder Jens Degn.

Vær opmærksom på, at vi opkræver et gebyr på 500 kr. ved tilmelding. Gebyret tilbagebetales ikke.

Nedsættelse af skolepenge og SFO-betaling

Det er muligt at søge om tilskud til betaling af skolepenge, når barnet er optaget på skolen. Ansøgningsskemaet findes på forældreintra i august måned og skal returneres senest den 5. september.

Fripladstilskuddet fordeles i december og modregnes skolepengene fra januar-juli.

Skolens bestyrelse har vedtaget at bruge en del af statstilskuddet til skolens egne fripladsmidler. Dvs. det tilskud, en elev er blevet tildelt i foråret, fortsætter fra august-december, indtil næste fripladspulje er blevet fordelt. Der skal altid søges i august.

Til elever, der bliver optaget på skolen efter den 5. september, kan søges om fripladstilskud fra Skt. Knuds Skoles Fond. Ansøgning fås på kontoret. Der benyttes samme fordelingsnøgle som ved fripladstilskuddet.

Lejrskoler

Vi tager på lejrskole 3 gange i skoleforløbet fra 0.-9. klasse. Lejrskolerne dækkes delvist at egenbetaling, som pt. udgør:

3. eller 4. klasse 680 kr. (2 nætter)

7. klasse 1.700 kr. (3 nætter) – eller Bornholm (4 nætter) 1.800,-

9. klasse 3.000 kr. (4 nætter i udlandet)

10. klasse 3.200 kr. (4 nætter i Rom)

Betalinger

Skolepengene forfalder til betaling forud senest den 1. i hver måned og betales via BS (Pengeinstitutternes Betalings Service). Skolens FI-kort kan undtagelsesvis benyttes. Indbetaling med FI-kort tillægges 30,- kr. i ekspeditionsgebyr.

Ved for sen indbetaling tillægges rykkergebyr på henholdsvis 50 kr. og 100 kr.

Skolepengene betales i 12 måneder for 0.-8. klasse, mens 9. og 10. klasse betaler i 11 måneder.
SFO betales i 11 måneder.

Depositum

Depositum opkræves for alle nye elever på Skt. Knuds Skole. Depositum opkræves med søskendemoderation, således, at der altid står 2.000,- kr. for det ældste barn og 1.000,- kr. for næstældste barn. For 3. og efterfølgende børn indbetales ikke depositum.

Depositum tilbagebetales normalt 1-2 mdr. efter sidste dag på skolen, fratrukket prisen for eventuelt ikke-afleverede bøger.

Indmeldelse

Indmeldelse foregår via Indmeldelse.

Når der er plads på årgangen, kontakter vi jer for uddybende samtale.

Der opkræves et administrationsgebyr på 500,- kr. ved indmeldelse. Dette gebyr tilbagebetales ikke.

Buskort

Forældre skal selv købe buskort til deres børn og ikke søge om at få dem igennem skolen. I skal derfor selv sørge for at få købt buskort til jeres barn/børn til skolestarten. I den forbindelse skal der gøres opmærksom på, at der er mulighed for at et barn kan tage et barn mere med gratis på et buskort, det betyder, at man evt. kan nøjes med at købe et buskort til to børn, hvis de skal følges ad.

Vi gør ligeledes opmærksom på, at man selvfølgelig ikke behøver at købe buskort for hele året på én gang – det vil nok for de fleste være en fordel at købe for en kortere periode. Mindste periode er en måned. Man kan derfor selvfølgelig også nøjes med at købe buskort til en del af året, hvis barnet eksempelvis cykler i en del af året – eller man selv i perioder kan bringe barnet i skole.

Tilskud kan søges i november (se forældreintra). Fristen er sidste fredag i november. Tilskuddet modregnes skolepengene fra januar til juni. Tilsagnsbreve eller afslag udsendes i december. Kontakt venligst kontoret, hvis der er spørgsmål.

Se mere om mulighederne for offentlig transport på Midttrafiks hjemmeside.