Skoleskift

Har dit barn brug for en frisk start? På Skt. Knuds Skole ser vi ofte elever, der blomstrer op efter et skifte. Vi går langt for at sikre den enkelte elevs trivsel. Samtidig værner vi også om klassen som helhed.
Skoleskift er en stor beslutning. For mange er det den rigtige. Et godt skift afhænger af en tæt samarbejde mellem skole og hjem.
 
Det gode skoleskift afhænger også af barnets evne og vilje til at indgå i en helt ny sammenhæng og den enkelte klasses evne til at rumme den nye elev.
 
Der er mange ting, der skal lykkes godt, og derfor tænker vi os godt om, når vi optager et nyt barn på vores skole – også selvom der er ledige pladser.

Sådan er proceduren

Inden en optagelse kommer du/I og jeres barn til en samtale her på skolen. Den ansvarlige leder for årgangen og klasselæreren er tilstede. Her taler vi om baggrunden for, at I ønsker at skifte til vores skole – og undersøger, hvordan vi kan være en god skole for netop jeres barn.
 
Efter samtalen optager vi jeres barn, hvis vi vurderer, at vi er det rette skoletilbud.

Sådan skriver du dit barn op

Hvis du allerede nu ved, at dit barns skal skrives op til en plads på Skt. Knuds Skole, kan du udfylde ansøgningsskemaet herunder.

Du er også velkommen til at ringe til at kontakte os og aftale et besøg hos enten skoleleder Tina Kruse, viceskoleleder Jacob Solsø Holm eller SFO- og indskolingsleder Jens Degn.

Vær opmærksom på, at vi opkræver et gebyr på 500 kr. ved tilmelding. Gebyret tilbagebetales ikke.