Vi står bag skolen

Skt. Knuds Skole er en fri grundskole og som sådan en selvejende institution. Skolens overordnede ledelse og økonomi varetages af bestyrelsen. Skolebestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder samt det øvrige faste personale.

Bestyrelsen mødes 7-8 gange om året og arbejder via udvalg m.v. ind imellem disse møder.

På bestyrelsesmøderne er – foruden selve bestyrelsen – også skoleleder, viceskoleleder, SFO- og indskolingsleder samt leder af pædagogisk råd tilstede.

En del af bestyrelsens medlemmer er valgt direkte af forældrene på det årlige forældrekredsmøde. En anden del er – jf. skolens vedtægter – udpeget af det katolske kirke.

Kontakt bestyrelsens formand Rebecca Holst Andersen på rebecca@rero.dk eller telefon 26572267.

Du kan være med

Som forælder på Skt. Knuds Skole kan du hvert år møde op til forældrekredsmødet. Her fremlægger skolens formand, leder og den tilsynsførende deres beretninger.

På forældrekredsmødet vælger vi også nye medlemmer til bestyrelsen.

Det er spændende og berigende at deltage i bestyrelsesarbejdet.

For hvad er egentlig vigtigere end en god skole for vores børn?

Rebecca Holst Andersen

Rebecca Holst Andersen

formand, sognepræst - forældrevalgt

Telefon: 26572267
Email: rebecca@rero.dk

Christina Preisler

Christina Preisler

næstformand, præst - udpeget

Hans Christian Bugge

Hans Christian Bugge

medlem, journalist - forældrevalgt

Erik Back

Erik Back

medlem, skribent - forældrevalgt

Anne Mette Frey

Anne Mette Frey

medlem, team manager - udpeget

Henriette Aarslev Clausen

Henriette Aarslev Clausen

medlem, arkitekt - udpeget

Linh Thanh Thuy Nguyen

Linh Thanh Thuy Nguyen

medlem, løn- og personalekonsulent - udpeget

Tina Kruse

Tina Kruse

skoleleder

Jacob Solsø Holm

Jacob Solsø Holm

viceskoleleder

Jens Degn

Jens Degn

SFO- og indskolingsleder

Ditte Kjærulf Bækgaard Kjellerup

Ditte Kjærulf Bækgaard Kjellerup

lærer, pædagogisk råd

Medlemmer af bestyrelsen har adgang til dokumentarkiv, meddelelser, kalender mm. på en lukket bestyrelsesside.

Forældrerepræsentanter kan logge ind gennem forældreintra og udpegede medlemmer kan logge ind her.