5. klasse – skoleskift på mellemtrinnet

Hvert år starter vi en ny 5. klasse. Klassekvotienten er på 22, og ofte starter vi med lidt færre elever. Det gør, at der er tid til, at den enkelte elev bliver set og hørt – og at både børn og forældre finder deres plads i fællesskabet.

Nogle gange kan der – af mange forskellige årsager – være behov for en frisk start på skolelivet.

På Skt. Knuds Skole er det målet at kombinere spændende faglig læring med et godt fællesskab.

De nye 5.-klasseselever lærer også hurtigt vores “gamle” 5.-klasse at kende i de kreative fag, idræt, på lejrskole og i frikvartererne.

En respektfuld omgang med hinanden

På Skt. Knuds Skole vægter vi en respektfuld og ordentlig omgang med hinanden. Det gælder i alle relationer både mellem eleverne og mellem elever og voksne.

Det er vigtigt, at eleverne lærer at omgås hinanden på en god måde.

Vi tolererer hverken grimt sprog (f.eks. i form af bandeord) eller nedsættende måder at tale om eller til hinanden på. Heller ikke, når dem, man taler om, ikke er til stede.

På Skt. Knuds Skole ønsker vi at lære eleverne at tale hinanden op. Det har vi mange års gode erfaringer med.

Sådan skriver du dit barn op

Hvis du allerede nu ved, at dit barns skal skrives op til en plads på Skt. Knuds Skole, kan du udfylde ansøgningsskemaet herunder.

Du er også velkommen til at ringe til at kontakte os og aftale et besøg hos enten skoleleder Tina Kruse, viceskoleleder Jacob Solsø Holm eller SFO- og indskolingsleder Jens Degn.

Vær opmærksom på, at vi opkræver et gebyr på 500 kr. ved tilmelding. Gebyret tilbagebetales ikke.