Faglig udvikling

På Skt. Knuds Skole er det vores tilgang, at det enkelte barn skal blive så dygtigt, som det overhovedet kan. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger og lyst til at lære.
Faglig udvikling og lyst til at lære allerede i grundskolen er en vigtig forudsætning for, at det enkelte barn finder sin vej i tilværelsen. Derfor tager vi fagligheden meget seriøst.
 
Vores faglige resultater ligger over lands- og kommunegennemsnittet. Mere end 90% af vores elever går videre på en ungdomsuddannelse. Samtidig er vi en en skole med plads til forskellige læringsforudsætninger.

Ro i timerne

På Skt. Knuds Skole vil vi have ro i timerne. Ellers er det ikke til at arbejde og lære ordentligt.
 
Ro i timerne ligger også i direkte forlængelse af vores fokus på gensidig respekt eleverne indbyrdes og mellem elever, lærere og andet personale.

Sådan skriver du dit barn op

Hvis du allerede nu ved, at dit barns skal skrives op til en plads på Skt. Knuds Skole, kan du udfylde ansøgningsskemaet herunder.

Du er også velkommen til at ringe til at kontakte os og aftale et besøg hos enten skoleleder Tina Kruse, viceskoleleder Jacob Solsø Holm eller SFO- og indskolingsleder Jens Degn.

Vær opmærksom på, at vi opkræver et gebyr på 500 kr. ved tilmelding. Gebyret tilbagebetales ikke.