7. klasse – en frisk start

Hvert år starter vi en ny 7. klasse. Herfra er vi altså tre spor på Skt. Knuds Skole. Vi lægger stor vægt på fællesskabet internt i de nye klasser – men også på sampillet mellem den nye 7. klasse og de andre på årgangen.

7. klasse starter derfor med et intenst introduktionsforløb, der sikrer, at eleverne kommer til at kende hinanden på kryds og tværs af klasserne. Introduktionsforløbet vil være lærerstyret, så der ikke opstår for faste grupper.

Eleverne kommer til at arbejde med sig selv og deres rolle i klassen, og de får hjælp til at udvikle personlige og faglige kompetencer.

Opstartsforløbet afsluttes med en introtur, og efter det samlede introforløb vil der i klassen være ét fælles fokus: Vi er nu sammen for at udvikle os fagligt, socialt og personligt.

En respektfuld omgang med hinanden

På Skt. Knuds Skole vægter vi en respektfuld og ordentlig omgang med hinanden. Det gælder i alle relationer både mellem eleverne og mellem elever og voksne.

Det er vigtigt, at eleverne lærer at omgås hinanden på en god måde.

Vi tolererer hverken grimt sprog (f.eks. i form af bandeord) eller nedsættende måder at tale om hinanden på. Heller ikke, når dem, man taler om, ikke er til stede.

På Skt. Knuds Skole ønsker vi at lære eleverne at tale hinanden op. Det har vi mange års gode erfaringer med.

Sådan skriver du dit barn op

Hvis du allerede nu ved, at dit barns skal skrives op til en plads på Skt. Knuds Skole, kan du udfylde ansøgningsskemaet herunder.

Du er også velkommen til at ringe til at kontakte os og aftale et besøg hos enten skoleleder Tina Kruse, viceskoleleder Jacob Solsø Holm eller SFO- og indskolingsleder Jens Degn.

Vær opmærksom på, at vi opkræver et gebyr på 500 kr. ved tilmelding. Gebyret tilbagebetales ikke.