Traditioner

Vi har været Skt. Knuds Skole i 150 år. Vi har en en lang og rig tradition i ryggen, som vi er meget glade for. Her kan du se lidt om, hvad det betyder i hverdagen.
Samlinger og gudstjenester har fra starten været en naturlig del af det at gå på Skt Knuds Skole. Det er noget af det, der gør vores skole særlig – og også ofte noget af det, som tidligere elever ser tilbage på med glæde.

Morgensang

Vi starter dagen med en sang i klassen. Det er læreren, der – ofte i samarbejde med eleverne – vælger, hvad der skal synges. Herefter beder vi Fadervor – og så er dagen godt i gang.
 
To gange om ugen er der fælles morgensang, hvor halvdelen af skolen (af praktiske årsager) deltager.

Samlinger

Ca. hver tredje uge mødes indskolingen til fælles morgensamling.

Det samme gælder for udskolingen, der mødes midt på dagen – derfor kalder vi det “12-sang.”

Eleverne er selv med til at forberede samlingerne med emner og ting, som optager dem.

Samlingerne skaber fællesskab – og øver også elevernes evner til at stå frem for hinanden.

Gudstjenester

En gang om måneden er der gudstjeneste for hele skolen. Gudstjenesten er altid forberedt af én eller flere af skolens klasser. Foruden vores katolske præst medvirker ofte en præst fra Folkekirken eller en frikirke.

Det er stemningsfuldt og fællesskabsgivende at samles på denne måde på tværs af årgange og klasser.

Skal man være katolik for at gå på Skt. Knuds Skole?

Nej. Her er det helt OK at tro, som man nu engang gør.

Skt. Knuds Skole bygger på det kristne livs- og menneskesyn. En del af både elever og ansatte er enten troende katolikker eller har andre religioner, men ikke alle.

I hverdagen møder vi eleverne med kristne værdier som f.eks. næstekærlighed og medfølelse, men vi blander os ikke i den enkeltes personlige tro.

Skolefester

0. – 5. klasser holder hvert år “Lakskofest,” hvor 5.-klasserne opfører en musical. Efter fællesspisning og musical er der dans for alle i gymnastiksalen, hvor de store elever “danser for.”
 
De store klasser har deres egen, skønne “Store Elevfest,” som er helt “forældrefri.”
 
Hvert år til marts arrangerer 10.-klasse en fest for tidligere elever. Her kan man mødes med gamle venner og lærere og bevare relationerne fra tiden på Skt. Knuds Skole.

Midsommermarked

I juni fylder vi skolens udearealer og torvet foran os med en masse spændende aktiviteter, optrædender og boder, som eleverne er med til at planlægge og bemande.

Forældre og alle interesserede kommer så og får sig en god og hyggelig oplevelse med underholdning, samvær og lidt godt at spise.

Overskuddet går til et velgørende formål.