Ressourcecentret

Ressourcecenteret på Skt. Knuds skole består af uddannede læse- og ordblindevejledere, matematikvejleder, koordinator for Dansk Som Andetsprog (DSA), koordinator for Adfærd-, Kontakt- og Trivselsindsatsen (AKT) og specialcenterkoordinator. 

Ressourcecenterets vigtigste opgave er at understøtte skolens værdigrundlag ved at bidrage til at skabe inkluderende læringsfællesskaber, hvor der er plads til forskelligheder.

Vores mål er at støtte op om elevernes faglige og sociale udvikling.  Ud fra en anerkendende tilgang med fokus på forudsætninger og styrkesider arbejder vi med både forebyggende, foregribende og indgribende indsatser.

Ressourcecenteret hjælper og vejleder i forhold til enkelte elever, grupper og klasser i tæt samarbejde med klassens lærere.

Vi samarbejder med blandt andet Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), socialforvaltningen og sundhedsplejen.

Faglig specialundervisning

Hvis der er behov for ekstra faglig støtte, bliver eleven henvist af sin lærer.

Undervisningen tilrettelægges og evalueres af og med klasselærer og faglærer. Undervisningen foregår på mindre hold eller individuelt og kan løbe over hele året eller i en afgrænset periode.

Sådan skriver du dit barn op

Hvis du allerede nu ved, at dit barns skal skrives op til en plads på Skt. Knuds Skole, kan du udfylde ansøgningsskemaet herunder.

Du er også velkommen til at ringe til at kontakte os og aftale et besøg hos enten skoleleder Tina Kruse, viceskoleleder Jacob Solsø Holm eller SFO- og indskolingsleder Jens Degn.

Vær opmærksom på, at vi opkræver et gebyr på 500 kr. ved tilmelding. Gebyret tilbagebetales ikke.