Info om ledige pladser og optagelse

I løbet af skoleåret opstår der ind i mellem pladser på forskellige årgange. Vi kontakter dig gerne, så snart vi har en åbning til dit barn.
Pga. flytning eller andre årsager opstår der løbende plads i vores forskellige klasser. Måske passer en åbning med, at din barn kunne have glæde af miljøskifte?

I kommer til optagelsessamtale

Inden en optagelse på Skt. Knuds Skole kommer I – eller du – og jeres barn til en samtale. Her er den ansvarlige skoleleder for klassetrinnet samt klasselæreren tilstede.

På Skt. Knuds Skole går vi langt for at imødekomme det enkelte barns behov og integrere det i klassen. Samtidig er vi nødt til at tage hensyn til helheden i den enkelte klasse.

Der er altså ingen garanti for optagelse, selvom der er ledige pladser i en klasse.

Ring eller skriv til kontoret hvis du har spørgsmål om skolen og vores ventelister.

Sådan får I en plads

Hvis du allerede nu ved, at dit barns skal skrives op til en plads på Skt. Knuds Skole, kan du udfylde ansøgningsskemaet herunder.

Du er også velkommen til at ringe til at kontakte os og aftale et besøg hos enten skoleleder Tina Kruse, viceskoleleder Jacob Solsø Holm eller SFO- og indskolingsleder Jens Degn.

Vær opmærksom på, at vi opkræver et gebyr på 500 kr. ved tilmelding. Gebyret tilbagebetales ikke.