SkoleFritidsOrdning

Asgård er et fristed

Skt. Knuds Skoles SFO kalder vi Asgård. Asgård er et hyggeligt og trygt fristed for børnene. Her skal kendetegnet være, at nu er der fri tid – og fri tid hænger sammen med frivillighed og valgmuligheder.

Vi holder til i skolens indskolingsbygning – Annekset. Her råder vi både over egne lokaler og de lokaler, indskolingsklasserne benytter i skoletiden. Lokalerne er nye og rummelige.

Vores rolle som voksne er at skabe trygge og inspirerende rammer via en god atmosfære og omgangstone, ved at vise det enkelte barn tillid, omsorg og respekt, og ved at gribe ind i konflikter, når børnene ikke selv formår at løse dem på forsvarlig vis.