Baggrund – forhistorie:
På Skt. Knuds Skole har vi gennem længere tid ønsket, at kunne tilbyde vores elever og ansatte mere optimale fysiske rammer, end det er tilfældet for nuværende. Skolens hovedbygning og vores lejede lokaler i Ryesgade 22 og 28 lever ikke op til de forventninger, man med rette kan have til moderne undervisningslokaler og undervisningsfaciliteter.

Skolens arbejdsmiljøorganisation, skolens daglige ledelse og skolens bestyrelse har de senere år arbejdet på at finde løsninger for skolen, der i højere grad tilgodeser nutidens krav og forventninger til moderne og tidssvarende undervisningsfaciliteter. Det er i forlængelse af dette derfor besluttet at Skt. Knuds Skole skal bygge et helt nyt udskolingshus, der forventes at stå klar til brug i efteråret 2017. Herudover gennemføres efterfølgende en gennemgribende renovering af skolens lejede lokaler i Ryesgade 22.

Projektet har tre formål som skal indfries,

• Projektet skal sikre at alle elever og alle ansatte i alle undervisningssammenhænge tilbydes tidssvarende og moderne undervisningsfaciliteter.
• Projektet skal forbedre muligheden for en mere varieret og fleksibel pædagogisk dagligdag for lærere og elever på Skt. Knuds Skole.
• Projektet skal frembringe undervisnings- og arbejdsmiljømæssige forbedringer der til fulde lever op til Arbejdstilsynets krav om indeklima og undervisningsmiljø

foto gade 2Efter byggeriet vil Skt. Knuds Skole råde over:
• 9 klasselokaler i anneks bag kirken
• 3 klasselokaler i Ryesgade 22
• 10 klasselokaler i nybygning
• 2 klasselokaler i hovedbygningen Ryesgade 24 ved lokale 20 og lokale 53.

Dette giver de i alt 24 klasselokaler, vi som skole gerne vil råde over ved en fuldt udbygget skole med to spor fra 0.-6. kl., 3 spor fra 7.-9.kl. og en 10. klasse.

Herudover vil der være faglokaler til :
• Fysik, Billedkunst, Håndarbejde, Musik, Sløjd/Værkstedsfag, Hjemkundskab, Idræt (DGI + Gymnastiksal), Svømning (Spanien badeanstalt)