Timetal

Fag/klassetrin 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Børnehaveklasse 22
Klassens tid 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dansk 10 9 8 6 6 6 6 6 6 7
Sprog i spil 1 1
Matematik 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
Idræt 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kr. dom 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Billedkunst 1 2 2
Musik 1 2 2
Natur/teknik 1 1 2 2 2 2
Biologi 1 1 2
Geografi 1 1 2
Historie/samfundsfag 1 1 1 3 2 3 4 4
Engelsk 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3
Tysk 1 2 3 3 3 3
Fy/ke. 2 2 3 3
Værk.-fa 3 3
Hå, bil., musik 5 5
Fransk
Svømning 1 1
Studieteknik 2 2 2
Pædagogisk Understøttende Aktiviteter 3 1 1
Sum 25 26 27 27 27 29 29 31 30 34 30