Skolepenge – Økonomi

Skolepenge
Skolepenge dækker skolegang, bøger og et normalt forbrug af undervisningsmaterialer. Undtagen herfra er lommeregnere og pennalhus inkl. indhold, som eleverne selv skal medbringe.

Søskendemoderation
Vi mener, at det er vigtigt for søskende at gå på den samme skole. Bestyrelsen har derfor vedtaget moderation for både skolepenge og betaling til skolefritidsordning for skoleåret – jf. skemaet nedenfor.

Nedsættelse af skolepenge og SFO-betaling
Det er muligt at søge om tilskud til betaling af skolepenge, når barnet er optaget på skolen. Ansøgningsskemaet findes på forældreintra i august måned og skal returneres senest den 5. september.

Fripladstilskuddet fordeles i december og modregnes skolepengene fra  januar-juli.

Skolens bestyrelse har vedtaget at bruge en del af statstilskuddet til skolens egne fripladsmidler. Dvs. det tilskud, en elev er blevet tildelt i foråret, fortsætter fra august-december, indtil næste fripladspulje er blevet fordelt. Der skal altid søges i august.

Til elever, der bliver optaget på skolen efter den 5. september, kan søges om fripladstilskud fra Skt. Knuds Skoles Fond. Ansøgning fås på kontoret. Der benyttes samme fordelingsnøgle som ved Fripladstilskuddet.

Lejrskoler
Vi  tager på lejrskole 3 gange i skoleforløbet fra 0.-9. klasse. Lejrskolen dækkes delvist at egenbetaling der pt. udgør:

3. eller 4. klasse 680,- (2 nætter)

6. eller 7. klasse 1.700,- (3 nætter) – eller Bornholm (4 nætter) 1.800,-

8. eller 9. klasse 3.000,-  (4 nætter i udlandet)

——

10. klasse 3.200,- (4 nætter i Rom)

Skolepenge 2022-20231. barn2. barn3. barn +
0. – 3. klasse1.265,-632,500,-
4. – 8. klasse1.645,-822,500,-
9. klasse (juli er betalingsfri)1.795,-897,500,-
10. klasse (juli er betalingsfri)1.910,-955,-0,-
SFO (juli er betalingsfri)1.135,-567,500,-

Priserne reguleres med prisindekset pr. 1. august hvert år