Skole-hjem-samarbejdet

DEN GODE KOMMUNIKATION
God information og kommunikation er afgørende for det gode skole-hjem-samarbejde. Det er derfor vigtigt, at skole og hjem informerer hinanden om væsentlige emner.

Kontaktbogen
Kontaktbogen, der findes på forældreintra, er et vigtigt kommunikationsredskab. Her kan lærere og forældre skrive beskeder til hinanden, hvis der er sket noget i skolen eller hjemme, som den anden part bør vide. Ligeledes kan der gives besked om sygdom eller andet fravær og andre praktiske meddelelser.

Kontakt en lærer
Hvis man har brug for at komme i kontakt med en lærer, ringer man til kontoret og beder om at blive ringet op. På den måde sikrer vi os bedst muligt, at læreren har forberedt sig og afsat tid til samtalen. Alternativt skriver man til læreren via forældreintra.

Informationsbreve
Vi vil også gerne holde forældrene informeret om, hvad der arbejdes med i de enkelte klasser. Klasselærerne udsender derfor med mellemrum informationsbreve på forældreintra.