Prøver og karakterer

1. – 7. klasse
Der gives ikke skriftlige standpunktsbedømmelser i 1. – 7. klasse, men elevens faglige og sociale udvikling evalueres blandt andet ved de to årlige skole/ hjemsamtaler.

8. og 9. klasse
I 8. og 9. klasse gives der karakterer efter følgende retningslinier:

Der gives standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen i alle fag – det vil sige dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk, fysik/kemi, biologi/geografi, historie/samfundsfag, kristendomskundskab, idræt og værkstedsfag.

Endvidere gives der bedømmelse af elevens arbejdsindsats i hvert af fagene efter denne skala:

  • Tilfredsstillende arbejdsindsats (eleven honorerer de krav, læreren stiller)
  • Arbejdsindsatsen bør forbedres (eleven honorerer ikke de krav, læreren stiller)

Der gives karakter tre gange årligt i 8. – 10. klasse. Den sidste karakter i 9. og 10. klasse (årskarakter) gives kun i prøvefagene, da det kun er disse, der kan påføres afgangsbeviset.

9. klasses prøve (FP9)
I slutningen af 9. klasse kan eleverne aflægge FP9 i fagene dansk, matematik, engelsk, tysk, historie, samfundsfag, kristendom, idræt og naturfag (fysik/kemi, biologi og geografi)
Som udgangspunkt går alle elever op til alle prøver.

Karakterer
Karakterer udleveres på følgende tidspunkter:

8. klasse: 1. karaktergivning senest den 1. november, 2. karaktergivning senest den 1. april og 3. karaktergivning ved afslutningen af skoleåret.

9. klasse: 1. karaktergivning senest den 1. november, 2. karaktergivning senest den 1. februar og 3. karaktergivning (årskarakterer) inden de skriftlige prøver.

På undervisningsministeriets hjemmeside kan man se statistik over alle skolers karaktergennemsnit ved afgangsprøver.