Prøver og karakterer

1. – 7. klasse
Der gives ikke skriftlige standpunktsbedømmelser i 1. – 7. klasse, men elevens faglige og sociale udvikling evalueres blandt andet ved de to årlige skole/ hjemsamtaler.

8. og 9. klasse
I 8. og 9. klasse gives der karakterer efter følgende retningslinier:

Der gives standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen i alle fag – det vil sige dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk, fysik/kemi, biologi/geografi, historie/samfundsfag, kristendomskundskab, idræt og værkstedsfag.

Endvidere gives der bedømmelse af elevens arbejdsindsats i hvert af fagene efter denne skala:

  • Tilfredsstillende arbejdsindsats (eleven honorerer de krav, læreren stiller)
  • Arbejdsindsatsen bør forbedres (eleven honorerer ikke de krav, læreren stiller)

Der gives karakter to gange årligt i 8. – 10. klasse. Den sidste karakter i 9. og 10. klasse (årskarakter) gives kun i prøvefagene, da det kun er disse, der kan påføres afgangsbeviset.

9. klasses prøve (FP9)
I slutningen af 9. klasse kan eleverne aflægge FP9 i fagene dansk, matematik, engelsk, tysk, historie, samfundsfag, kristendom, idræt og naturfag (fysik/kemi, biologi og geografi)
Som udgangspunkt går alle elever op til alle prøver.

Karakterer
Karakterer udleveres på følgende tidspunkter:

8. klasse: 1. karaktergivning senest den 1. december, 2. karaktergivning ved afslutningen af skoleåret.

9. og 10. klasse: 1. karaktergivning senest den 1. december, 2. karaktergivning inden de skriftlige prøver.

På undervisningsministeriets hjemmeside kan man se statistik over alle skolers karaktergennemsnit ved afgangsprøver.