Samlinger

På Skt. Knuds Skole har vi fastholdt en række fine traditioner, som vi mener er med til at give vore elever en god dannelse. En af disse er morgensamling, der afholdes én gang om ugen.

Det er vigtigt at samle eleverne med jævne mellemrum, da dette medvirker til, at de oplever skolen som et fællesskab. Det er ligeledes et vigtigt led i elevernes udvikling, at de får øvelse i at stå frem foran et større publikum og formidle et budskab.

Klasserne skiftes til at planlægge samlinger i 6. – 10 klasse, der altid indeholder en sang og Fader Vor. Derefter står eleverne for resten af indholdet, der kan være oplæsning af et digt, en fortælling med tilhørende diasshow, besøg udefra og meget andet.

Til sidst gives eventuelle beskeder.