Ministerielle krav

til informationer på frie skolers hjemmesider

1. Lov om friskoler og privatskoler

Certificeret Tilsynsførende

Certificeret tilsynsførende er Kurt Ernst

Folkeskolens prøver

Skt Knuds Skole tilbyder folkeskolens prøver efter 9. og 10. klasse.

2. Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

3. Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.

Nøgletal

Tekst 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Karaktergennemsnit ved bundne prøver efter 9. klasse 7,3 7,2 7,8 7,9 7,7 6,7 7,8
Andel der vælger 10. klasse 55.2% 50% 50% 43,1% 51,67 48
Andel der vælger ungdomsuddannelse 39,7% 43,5% 45,6% 56,9% 71,67 48,3
Samlet andel der fortsætter med uddannelse 94,9 93,5 95,6 100% 97,5 96,3

Karakterfordeling

Karaktergennemsnit

Yderligere offentliggørelse

Vi har to spor i 0. – 6. klasse og tre spor i 7. – 9. klasse samt en 10. klasse.

Det betyder, at vi starter en helt ny 0., 7. og 10. klasse hvert år.