Kirke og fællesskab

Skt. Knuds Skole er, som navnet også antyder, baseret på kristent-katolske værdier. Ca. 20% af vore elever er katolikker, og de øvrige 80% kommer fra en anden kristen baggrund eller en anden trosretning.

Vores elever kommer endvidere fra mange forskellige kulturelle baggrunde og lande. Det er en mangfoldighed, der er med til at forstærke tolerancen og det fællesskab, som vi vi gerne vil kendes på.

Kristne værdier, næstekærlighed og omsorg, er det fundament, hvorpå vi forsøger at skabe et optimalt og trygt læringsmiljø for hver enkelt elev. Sammen med det mangfoldige fællesskab giver det eleverne gode sociale færdigheder og respekt for den enkelte og hans/hendes værdier som menneske.