Kære forældre og elev til kommende 0. klasse. 

 

Vi vil gerne invitere jer til

 

”Informationsmøde – Kom og se din nye skole og SFO” 

Torsdag, den 7. oktober 2021, kl. 15.30-17.00               

Vi mødes ved flagstangen i skolegården 

 

Ved arrangementet deltager børnehaveklasseledere Line Maagaard og Kristine Sønderup,  

SFO-leder Jesper Hygum Simonsen, medarbejder fra SFO Chun Ye og skoleleder Tina Kruse. 

 

Vi starter fælles i SFO, hvor der vil være en forfriskning til alle, derefter leger børnene med Line, Chun og Kristine, mens forældrene snakker med Tina og Jesper. 

 

Vi håber, du og dine forældre vil komme og se og høre om skolen og SFO’en. 

 

Venlig hilsen 

Tina Kruse 

Skoleleder  

 

Mail: info@sktknudsskole.dk – telefon: 8613 7511