Hjælp og vejledning

Den daglige hjælp og vejledning

God kommunikation er afgørende i både skole-hjem-samarbejdet og den daglige elev-lærer-relation. Det er vigtigt for os, at eleverne føler, at de altid kan henvende sig til lærerne med spørgsmål eller de udfordringer, de må have. Den “lille” daglige kommunikation kan ofte forebygge, at små problemer vokser sig store

Elev-lærer-samtaler
I lidt mere regulerede rammer har vi indført to årlige elev-lærer-samtaler. Hensigten er at give eleverne faste tilbagevendende evalueringer på deres arbejde.

Læs mere om disse samtaler: Elev-lærer-samtaler