Skolens historie

Skt. Knuds Skole fyldte 140 år i 2013
1873 var året, da det blev besluttet at grundlægge en katolsk menighed i Århus, der på det tidspunkt havde 20.000 indbyggere – heraf var kun én katolik. Opgaven blev givet til Pater Sträter, og han tog fat på den med megen energi.

Den ene katolik, der var i byen, havde to børn, og de blev hurtigt så gode venner med paterne, at de begyndte at gå i skole hos dem i præsteboligen. De blev således de to første børn i den katolske skole i Århus, men der kom hurtigt flere til.

Skt. Joseph-søstrene
I 1875 kunne paterne ikke længere overkomme undervisningen af de nu 36 elever, og Skt. Joseph-Søstrene fra Odense blev opfordret til at komme over til den nyoprettede katolske menighed for at undervise de katolske elever.

Søstrene fra Skt. Joseph underviste i nogle små, lejede lokaler i Ryesgade 20, men det blev hurtigt klart, at der var behov for en særlig skolebygning, og en sådan blev opført. I 1878 kunne søstrene flytte undervisningen ind i den nye skolebygning i Ryesgade 22 – elevantallet var steget til 60. Søstrene underviste nu i lokaler, der fuldt ud tilfredsstillede alle krav og behov.

Voksende elevantal
Elevantallet voksede fortsat, og kommunale lærerkræfter blev ansat, da søstrene ikke længere kunne klare opgaven alene. Skt. Joseph Søstrene virkede ved Skt. Knuds Skole fra 1875 til 1980.

De nuværende bygninger opføres i 1954-55
Der havde længe været planer om at udbygge skolebygningen, men planerne stødte atter og atter på modstand. Endelig i 1954 lykkedes det, og  i 1955 kunne Skt. Knuds Skole flytte ind i moderne og tidssvarende lokaler i Ryesgade nr. 22-24 – de bygninger der også i dag rummer skolen. Der var nu så meget plads, at man også begyndte at optage ikke-katolikker.

Skolens gode ry for disciplin og effektiv undervisning bidrog til en stærk forøgelse af elevantallet, og efterhånden udgjorde de ikke-katolske elever flertallet.

I 1960 var Skt. Knuds Skole en fuldt udbygget skole, der førte op til realeksamen, og siden da har den udviklet sig til den skole, vi kender i dag.

Om Knud den Hellige
Navnet, Skt. Knud, stammer fra Knud den Hellige, konge i Danmark 1080-86 og Danmarks værnehelgen. Han blev dræbt med et spyd efter at have søgt tilflugt i Skt. Albani Kirke i Odense. Skt. Knuds Skole fejrer sin fødselsdag hvert år den 19. april, der er dagen, hvor Knud den Helliges jordiske rester i år 1100 blev lagt i et skrin og anbragt i alteret i Skt. Knuds Kirke i Odense.