Frivillig musik og sang

Frivillig musik – efter skoletid

Når skoledagen slutter har vi et gratis tilbud om musik og sang.

I øjeblikket gælder tilbuddet alle elever fra 2. klasse til og med 5. klasse.

Der kræves ingen forudsætninger for at deltage udover lysten til at spille eller synge.

Undervisningen varetages af Birgitte Munck.