Elevrådet

Eleverne skal udvikles til at være selvstændige og til at indgå i det danske demokrati. Derfor inddrages de i medbestemmelse på skolen bl.a. gennem elevrådene, der består af engagerede og initiativrige elever.

Skolen har to elevråd:
– Det “lille” elevråd for eleverne i 2. – 5. klasse.
– Det “store” elevråd for eleverne i 6. – 10. klasse.

Hver klasse vælger to repræsentanter for et år ad gangen. Heraf vælges en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer.

Elevrådsmøderne bliver holdt ca. én gang om måneden. Møderne ligger i skoletiden, så det betyder, at eleverne må undvære en time, når mødet finder sted.

Møderne placeres så vidt muligt på forskellige tidspunkter, så det ikke er den samme time, eleverne går glip af.

På elevrådsmøderne drøftes aktuelle emner af interesse for eleverne, og de kommer med forslag til ting, de gerne vil have forbedret eller ændret. Forslag til emner til dagsordenen kan fremsættes af enten klassekammeraterne, formanden, Pædagogisk Råd eller skolens ledelse.

Til hvert elevråd tilknyttes en kontaktlærer, hvis opgave det er at sikre og styrke den demokratiske proces. Kontaktlæreren deltager på alle elevrådsmøderne og sørger for indkaldelserne til møderne.

Kontaktlæreren fungerer også som bindeled mellem elevrådet og Pædagogisk Råd men blander sig ellers ikke i elevrådets arbejde.