Elevernes sundhed

På Skt. Knuds Skole ser vi elevernes sundhed som en væsentlig forudsætning for god læring. Derfor samarbejder vi med skolens lærere og andre relevante faggrupper, fx børne- og ungelægen, psykologen, talepædagogen om at fremme børnenes sundhed.

Sundhedsplejens tilbud:
Sundhedsplejersker taler med eleverne i 0., 1., 6. og 9. klasse. Herudover underviser de i sundhed på udvalgte klassetrin. Gennem samtaler og undervisning om sundhed, er sundhedsplejersker med til at lære eleverne at tage vare på både egen og andres sundhed.

Forældre er altid velkomne til at lave aftaler med sundhedsplejersken.

På denne side kan du finde sundhedsplejerskens kontaktoplysninger

Forældresamarbejde:
Det er vigtigt, at forældre er til stede ved undersøgelserne i 0. kl, da samarbejdet om børnenes sundhed og trivsel er vigtigt.