Bestyrelse

Bestyrelsen på Skt Knuds Skole
Skolebestyrelsens fornemmeste opgave er at fastlægge principper for skolens virksomhed, ligesom skolebestyrelsen har det overordnede økonomiske ansvar for skolens drift.

Skolebestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder samt det øvrige faste personale.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

En af præsterne ved den katolske menighed i Århus, der er ansat af den katolske biskop i København, er med i bestyrelsen.

Udover bestyrelsen deltager desuden flg. personer ved bestyrelsesmøder:

Skoleleder: Tina Kruse
Viceskoleleder: Jacob Solsø Holm
Pæd. Råds leder: Rikke Voldby

Bestyrelsens medlemmer

Peter Cochran Bech, Formand, udpeget medlem

Pernille Aagaard, Næstformand, udpeget medlem

Krzysztof Mihaelski, udpeget medlem.
Præst ved den katolske kirke

Peter Hedegaard, forældrevalgt medlem

Rasmus Anker Rysgaard, forældrevalgt medlem

Lone Laursen, forældrevalgt medlem

Lucyna Pytlarz, udpeget medlem


Medlemmer af bestyrelsen har adgang til dokumentarkiv, meddelelser, kalender mm. på en lukket bestyrelsesside. Forældrerepræsentanter kan logge ind gennem forældreintra og udpegede medlemmer kan logge ind her: