Bestyrelse

Bestyrelsen på Skt Knuds Skole
Skolebestyrelsens fornemmeste opgave er at fastlægge principper for skolens virksomhed, ligesom skolebestyrelsen har det overordnede økonomiske ansvar for skolens drift.

Skolebestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder samt det øvrige faste personale.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Udover bestyrelsen deltager desuden flg. personer ved bestyrelsesmøder:

Skoleleder: Tina Kruse
Viceskoleleder: Jacob Solsø Holm
Pæd. Råds leder: Rikke Voldby

Pernille Aagaard, Bestyrelsesformand

Bestyrelsens medlemmer

Familieterapeut, Pernille Aagaard, formand, udpeget

Sognepræst Karsten Høgild, næstformand, forældrevalgt

Vagtfunktionær Ole Schmidt, forældrevalgt

Lektor Maria Brøndum Hjortshøj, forældrevalgt

Præst Christina Preisler, udpeget

Løn- og personalekonsulent Lindh Nguyen, udpeget

Arkitekt Henriette Aarslev Clausen, udpeget


Medlemmer af bestyrelsen har adgang til dokumentarkiv, meddelelser, kalender mm. på en lukket bestyrelsesside. Forældrerepræsentanter kan logge ind gennem forældreintra og udpegede medlemmer kan logge ind her: