Bestyrelse

Bestyrelsen på Skt Knuds Skole
Skolebestyrelsens fornemmeste opgave er at fastlægge principper for skolens virksomhed, ligesom skolebestyrelsen har det overordnede økonomiske ansvar for skolens drift.

Skolebestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder samt det øvrige faste personale.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

En af præsterne ved den katolske menighed i Århus, der er ansat af den katolske biskop i København, er med i bestyrelsen.

Udover bestyrelsen deltager desuden flg. personer ved bestyrelsesmøder:

Skoleleder: Tina Kruse
Viceskoleleder: Jens Degn
Pæd. Råds leder: Rikke Voldby

Bestyrelsens medlemmer

Theresa Albøge Laursen, Formand, udpeget medlem
Telefon: 2172 7975

Pater Kris – Krzysztof Augustyniak, Næstformand, udpeget medlem.
Præst ved den katolske kirke

Peter Cochran Bech, forældrevalgt medlem

Rasmus Münster, forældrevalgt medlem

Lone Laursen, forældrevalgt medlem

Lucyna Pytlarz, udpeget medlem

Pernille Aagaard, udpeget medlem


Medlemmer af bestyrelsen har adgang til dokumentarkiv, meddelelser, kalender mm. på en lukket bestyrelsesside. Forældrerepræsentanter kan logge ind gennem forældreintra og udpegede medlemmer kan logge ind her: